• 2019 SIN CITY MIAMI

    2019 MARDI GRAS MIAMI

    2018 FREAKNIK MIAMI

    2018 GIRLS GONE WILD MIAMI

    2017 Memorial day MIAMI

    2017 Spring Break MIAMI